Модерните деца по осум часа дневно се „дружат“ со технологија, наместо да играат и да се развиваат

Технологијата има огромно влијание врз животот на современиот човек и нуди безброј придобивки без кои денешниот стил на живот би

Прочитај повеќе

Повеќе од половина од децата во предучилишна возраст имаат нарушување во говорно-јазичниот развој

Влијанието на технологиите на говорно-јазичниот развој е проблем кој веќе е докажан и потврден во логопедската пракса. Модерните деца, според

Прочитај повеќе

Промовирани „Изградување на изговорот, говорот и јазикот кај децата и возрасните“ и „За секоја буква приказна“

Книгите за правоговор „Изградување на изговорот, говорот и јазикот кај децата и возрасните“ и „За секоја буква приказна“, кои се

Прочитај повеќе

Pin It on Pinterest