Оставете ги домашните обврски и играјте со детето! Мајка и логопед создадоа сликовница за развој на говорот

Бидете трпеливи, слушајте ги децата, охрабрете ги да поставуваат прашања, мотивирајте ги со пофалби, наградете ги со многу љубов, се

Прочитај повеќе

Pin It on Pinterest