Франција целосно ја забрани употребата на мобилните телефони во училиштата

Франција целосно ја забрани употребата на мобилните телефони во училиштата за учениците под 15 години.

Законот за целосната забрана за употребата на мобилните телефони во училиштата е поддржан од Францускиот Претседател Емануел Макрон, и истиот се однесува за сите основни училишта. Новиот закон ја забранува употребата на сите типови мобилни телефони, но и на таблетите и паметните часовници. Сличен закон во Франција се применуваше уште од 2010-та година со тоа што во рамките на тој закон беше забранета употребата на мобилните телефони само за време на училишните часови.

Со развојот на технологијата особено подемот на паметните телефони и зголемената зависност на учениците од истите, Франција презема ригорозни мерки и ја забранува целосно употребата на мобилните телефони во училиштата. Во законот се остава простор на самите училишта да одлучат дали ќе ја забранат употребата на мобилните телефони и за учениците над 15 годишна возраст. Сепак во овој закон постојат и одредени исклучоци, односно забраната не важи за учениците кои имаат нужна потреба од своите паметни уреди, како на пример учениците со посебни потреби и хронично болните ученици.

“Закон на 21-от век”

Во согласност со законот, секој ученик има обврска да го исклучи својот мобилен телефон пред почетокот на училишниот ден и истиот да го остави во специјално дизајнирани рафтови само за таа употреба.

Донесувањето на ваквиот закон е поттикнато пред се од прекумерната употреба на мобилните телефони од страна на учениците, создавањето на зависност од истите како и за да се зголеми на нивната фокусираност за време на часовите.

Министерот за образование на Франција ваквиот закон го нарече закон на 21-от век и посочи дека на овој начин ќе се зголеми дисциплината кај 12-те милиони ученици кои учат во француските училишта.

Pin It on Pinterest